View Sidebar

Näin julkaiset kirjasi

Useimmat kirjoittajat suhtautuvat intohimoisesti pelkästään kirjoittamiseen. He kirjoittavat, koska kokevat sen oikeaksi tavaksi ilmaista itseään, tai koska nauttivat sanojen kanssa leikkimisestä. Monille tämä ei kuitenkaan riitä, ja kirjoittamisella on kenties jo alusta lähtien valmis tavoite: saada kirjoitettua jotakin, joka julkaistaan. Monet haaveilevat kirjailijan työstä ja siitä, että he voisivat kirjoittaa jotakin, minkä mahdollisimman monet eri ihmiset lukevat. Tällöin kirjoittaminen toimii paitsi itseilmaisuna, niin myös tarinankerrontana tai tapana saada omia ideoita muiden luettavaksi.

Kirjan julkaiseminen ei kuitenkaan ole aina kovin helppoa. Jotta kirjaansa saisi muiden luettavaksi, täytyy tekstillä olla todella mielenkiintoinen sisältö, ja sen on oltava hyvin kirjoitettu. Tämäkään ei kuitenkaan usein riitä, ja jotta kirjoituksensa tai kirjansa saisi julkaistua, on siihen sisällyttävä jotakin todella ainutlaatuista ja uudenlaista ja esimerkiksi aiheita, joista muut eivät ole aimmin kirjoittaneet.

Sen jälkeen kun tämä kohta on kunnossa, on helpompaa alkaa miettiä kirjansa julkaisua. Tähän on olemassa eristyisesti kaksi tapaa: voit joko lähestyä erilaisia kirjakustantamoja, tai kustantaa kirjasi itse. Seuraavaksi tutustumme siihen, kuinka nämä tavat toimivat.

Kirjan julkaiseminen kustantajan avustuksella

so many booksPerinteinen ja samaan aikaan sekä helpoin että vaikein tapa kirjan julkaisemiseen on sen julkaiseminen jonkin kustantajan avustuksella. Toisessa tekstissäni olen jo käynyt läpi muutamia tunnetuimpia, suurimpia ja vanhimpia suomalaisia kirjakustantamoja, mutta niiden lisäksi on olemassa vielä suuri joukko esimerkiksi erilaisia pienkustantamoja. Ensimmäinen askel tässä tavassa onkin ottaa selvää erilaisista kirjakustantamoista ja miettiä, mikä olisi oikea taho julkaisemaan juuri sinun tekstisi. Tätä voi miettiä esimerkiksi kirjan aiheen tai tyylin kannalta, ja monet kustantamot ovat erikoistuneet johonkin tiettyyn kirjallisuudenlajiin tai –tyyliin.

Sen jälkeen kun olet löytänyt mielestäsi sopivimmat kustantamot, on aika ottaa yhteyttä kustantajiin ja tarjota niille tekstiäsi. Monille kustantamoille lähetetään vuodessa tuhansia käsikirjoituksia, joten tärkeää tässä vaiheessa on valmistella käsikirjoituksensa todella hyvin ja mahdollisimman lopulliseen muotoonsa ennen sen lähettämistä kustantamoille. Kustantamoilla on hyvin harvoin mahdollisuutta tarjota minkäänlaista palautetta niihin lähetetyistä teksteistä, joten tämän jälkeen sinun tehtäväksesi jää vain odottaa mahdollista myöntävää vastausta. Monet kustantamot julkaisevat saamistaan käsikirjoituksista vain muutamia vuodessa, joten tässä vaiheessa on hyvä varautua pettymyksiin ja pitää mielessä, ettei onni potkaise välttämättä ihan ensimmäisellä kerralla. Tämän vuoksi käsikirjoituksensa kannattaa lähettää myös useille eri kustantamoille mahdollisesti samaan aikaan, sillä se on tapa maksimoida mahdollisuutesi siihen, että edes joku kustantamo kiinnostuu tekstistäsi ja haluaa sen julkaista.

Kirjan julkaiseminen omakustanteena

An open bookKoska loppujen lopuksi hyvin harvat onnistuvat kirjan julkaisemisessa kustantajien kautta, on nykyään tullut mahdolliseksi myös lähteä koko julkaisuprosessiin täysin yksin ja omatoimisesti. Internetistä on löydettävissä lukuisia eri yrityksiä, joille voit antaa valmiin tekstisi painettavaksi, jonka jälkeen saat kirjan valmiina itsellesi, ja omaksi tehtäväksesi jää kirjan myynti ja markkinoiminen. Tämä on useimmiten huomattavasti helpompi tapa saada tekstinsä kansien väliin, sillä tällaiset omakustanteita tarjoavat yritykset eivät tee samanlaista karsintaa kuin kirjakustantamot, ja käytännössä minkänlainen teksti tahansa on helppo saada julkaistua tällaisen yrityksen kautta.

Tämä on kuitenkin vaikeampi tapa sen takia, että olet itse vastuussa kaikesta kirjasi julkaisemiseen liittyvästä toiminnasta. Kustantajan kautta julkaistessasi sinulla on taustallasi ja apunasi kustantamon kaikki resurssit, jotka auttavat sinua esimerkiksi myymään ja markkinoimaan teostasi. Omakustanteiden tapauksessa tällaista verkostoa ei ole saatavilla, vaan on täysin omalla vastuullasi, miten ja missä myyt kirjaasi, ja millä tavalla markkinoit sitä ja saat sen lukevan yleisön tietoon.