View Sidebar

Taidot, joita tarvitset tullaksesi kirjailijaksi

Kirjailijaksi tuleminen ei ole helppoa, ja tämän tavoitteen saavuttamiseksi sinulla on oltava monia erilaisia taitoja, joita et ehkä välttämättä osaa tulla edes ajatelleeksi. Monet voivat pitää kirjoittamista helppona hommana, joka ei vaadi muuta kuin kärsivällisyyttä ja kykyä istua pitkiä aikoja tietokoneen ääressä, mutta todellisuus on kuitenkin paljon kovempi, ja jotta voisit menestyä kirjoittajana ja kirjailijana, on sinun hyvä varautua siihen, että on olemassa tiettyjä taitoja ja kykyjä, joita unelmiesi ura vaatii. Seuraavaksi aionkin tehdä pienen kurkistuksen näihin taitoihin ja miettiä, mitkä ovat kaikista oleellisimpia taitoja, joita jokaisen kirjailijaksi aikovan ja kirjailijan urasta unelmoivan olisi hyvä hallita.

woman planning what to write

Kirjoitustaito on kaiken alku

Ensimmäinen asia voi tietenkin vaikuttaa itsestäänselvyydeltä. Jotta voisit olla kirjailija, sinun on luonnollisesti osattava kirjoittaa. Se, mitä tarkoitan kirjoittamisen osaamisella, on monimutkainen juttu: siihen sisältyy totta kai yksinkertaiset kieliopilliset asiat ja kaikki kirjoittamisen niin sanotusti tekniseen puoleen liittyvät tekijät. Tärkeää on, että osaat kirjoittaa erisnimet isolla alkukirjaimella ja käyttää pilkkua oikeassa kohdassa. Nämä ovat kuitenkin taitoja, joita kenen tahansa olisi hyvä hallita riippumatta siitä, kuinka intohimoinen suhtautuminen henkilöllä on kirjoittamiseen tai kirjallisuuteen.

Se, mitä tarkoitan kirjoitustaidolla, onkin tässä yhteydessä paljon monisäikeisempi ja hankalammin ymmärerttävä asia. Kirjoittaminen ei ole ainoastaan sanojen latomista toistensa perään, vaan hyvä kirjoittaja pystyy ilmaisemaan itseään selkeästi ja hyvin niin, että tekstissä on samalla havaittavissa jotain alkuperäistä ja aitoa. Hyvän kirjoittajan tunnistaa siitä, että hänellä on mielenkiintoinen ja elävä tapa kirjoittaa, sekä oma tyyli, joka erottaa hänet selvästi muista tuhansista tai miljoonista pöytälaatikkokirjailijoista.

Tiedonhakutaidot

Jotta voisi kirjoittaa kirjan, on luonnollisesti myös tiedettävä, mistä kirjoittaa. Se, mitä monet kirjailijan urasta haaveilevat usein unohtavat, on että varsinaisen kirjoittamisen lisäksi kirjailijan työhön kuuluu myös monenlaista tiedonhakua ja uusien tietojen omaksumista ja soveltamista. On hyvä, jos kirjoitat aiheesta, joka on sinua lähellä, ja jonka kuvittelet tuntevan läpikotaisin ilman sen kummempaa perehtymistä. Menestyneet kirjailijat, jotka ovat julkaisseet useita teoksia, kuitenkin laajentavat mielellääni kirjoitustensa aiheita ulos omasta elämänpiiristään. Tämä tarkoittaa sitä, että kirjaa kirjoittaakseen he voivat perehtyä esimerkiksi johonkin menneisyyden aikakauteen, tai vaikkapa ammattiin, jossa he eivät itse ole työskennelleet. Tällä tavoin he pystyvät kirjoituksillaan luomaan uusia maailmoja, jotka eivät ole täysin samoja kuin joissa he elävät. Kun kirjailija kirjoittaa aiheesta, josta hän ei tiedä kaikkea, onkin siis tärkeää tehdä jonkinlaista taustatutkimusta ja selvittää uuteen asiaan liittyviä tietoja. Tämän vuoksi tiedonhakutaidot korostuvat kirjailijan työssä, ja vaikka monet kuvittelevat, että voivat tulla menestyneiksi kirjailijoiksi pelkästään kirjoittamalla hyvin, totuus on, että hyvän ja kiinnostavan tekstin kirjoittaminen vaatii tiedonhakua ja –omaksumista.

freelance writer

Kyky havainnoida

Kirjailijat saavat usein ideat kirjoituksiinsa lähiympäristöstään. He ovat uteliaita, seuraavat aikaansa ja ympäristöään ja yrittävät pysyä perillä siitä, mitä maailmassa tapahtuu. Kirjan kirjoittaminen lähtee aina jostakin ideasta ja kirjoitusaiheesta, ja todella tärkeä ominaisuus kirjailijalle ja kirjoittamisesta haaveilevalle on, että hän pystyy havainnoimaan ja ideoimaan havainnointinsa kautta. Kirjoittaminen on lopulta melko pieni osa sitä työtä, jonka kirjailija tekee, ja tässä työssä on todella vaikeaa päästä kunnolla alkuun, jos kirjailijalla ei ole minkäänlaista ideaa edes siitä, mistä hän haluaisi tai voisi kirjoittaa. Terävä ympäristön havainnoiminen ja aiheiden etsiminen läheltä auttaa tässä ja helpottaa pääsemään alkuun. Sen vuoksi onkin todella tärkeää, että jokainen kirjoittaja kykenee löytämään ympäristöstään kiinnostavia ja ajatuksia herättäviä asioita.